Hoppa till huvudinnehåll

Egen svensk tillverkning

Helhetshälsas målsättning är att sälja så rena kosttillskott som möjligt. Den egna produktionen ger oss full kontroll över tillskottens kvalité, från råvarans ankomst tills den färdiga burken lämnar lastbryggan.

Många producenter använder så kallade ”smörjmedel” för att råvaran ska rinna smidigt genom maskinen utan att fastna. Det gör inte vi. Vi värdesätter kvalitet framför massproduktion.

För att kunna garantera dig vad som finns i burkarna har vi utvecklat en egen produktionsenhet som grundar sig i erfarenhet, hantverk och tradition.

 

Certifierad produktion

Vi är mycket stolta över att vara ett av de första företagen i Sverige som erhöll kvalitetsstämpeln ”Säkra kosttillskott till konsument” den 28 oktober 2010.

Certified for self-care är unikt anpassad för tillverkare och leverantörer av produkter för viktminskning, sportnutrition och kosttillskott. Certifikatet visar att företaget följer gällande lagstiftning och branschriktlinjer. Helhetshälsas certifiering omfattar flera områden: Tillverkning, införsel och import samt försäljning av kosttillskott i Sverige och övriga världen. 

Certifieringen innebär bland annat att företaget granskas varje år av oberoende part. För dig som är återförsäljare eller kund innebär certifieringen en trygghet. För oss är det ett sätt att utvecklas och ett erkännande som stärker oss i vår fortsatta strävan efter högsta möjliga kvalitet.

Kriterierna för certifieringen grundas på gällande livsmedelslagstiftning och Svensk Egenvårds branschriktlinjer.  De bygger även på ett antal internationellt erkända livsmedelsstandarder, till exempel ISO 9001, ISO 22000, Globala standard för livsmedelssäkerhet (BRC) och International Food Standard (IFS).

Vid certifieringen granskas bland annat:

  • Personalens kompetens och utbildning
  • Rutiner för hanteringen (kontroll av säkerhet och hygien)
  • Kvalitet på råvaror och produkter, exempelvis enligt analyscertifikat
  • Leverantörsbedömning (enligt specifika kriterier)
  • Råvarans märkning och spårbarhet
  • Lokaler för produktion, förpackning och lagring
  • Förpackningsmaterial (att lämpliga material används)
  • Lagring och transport (temperatur, skyddsåtgärder mot föroreningar och skadedjur etc)
  • Uppfyllande av HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)

 

 

Certifiering ekologisk produktion

Du som köper ekologiskt i butiken, till exempel ekologiska kosttillskott, ska kunna känna dig säker på att den eko-märkta varan verkligen är ekologisk. Och att den uppfyller de krav som reglerna, EG-förordningarna, ställer.

Det handlar om redlighet, alltså att ett livsmedel eller kosttillskott ska bestå av det som det uppges innehålla. Och om etik. Därför är kontrollen så viktig. Det gröna EU-lövet får bara finnas på produkter som verkligen är ekologiska, som ekologiska kosttillskott.

Här kan du läsa mer om reglerna för eko-märkning och vad som krävs för att få använda EU-logon: livsmedelsverket.se

Vår strävan är inte att vara störst – men bäst!

 

 

Medlem i Svensk Egenvård

Helhetshälsa är medlem i Svensk Egenvård, branschorganisationen för företag i egenvårdsbranschen. Svensk Egenvård verkar för att öka kunskapen och förståelsen för kosttillskott hos media, konsumenter och samhällets beslutsfattare.

Helhetshälsa följer Svensk Egenvårds branschriktlinjer för faroanalys och egenkontroll.

Textruta: