Hoppa till huvudinnehåll

Dataskyddspolicy

Helhetshälsa värnar om våra kunders integritet. Vi följer rådande lagstiftning och uppfyller kraven för EU:s Dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation (GDPR), som trädde i kraft den 25:e maj 2018 och ersatte Personuppgiftslagen (PUL).

Vi samlar endast in information från er som är nödvändig för att tillmötesgå er som kund, göra affärer på ett effektivt sätt och tillhandahålla en bra service.

Dessa personuppgifter har vi om dig

Personinformation som behandlas är namn, adress, telefon, e-post och organisationsnummer.

Uppgifterna vi samlar in sparas upp till två år efter att kunden blivit inaktiv, om inte annat önskas av kund.

Dina rättigheter

Dina rättigheter som registrerad hos oss är:

- Rätt till att bli glömd och raderad från register.
  Samt motsätta sig databehandling.

- Rätt till åtkomst av vår information om dig.

- Rätt till att få information korrigerad.

- Rätt till information om incidenter och dataintrång inom 72 timmar.

Inga uppgifter förs vidare

Helhetshälsa garanterar att inga uppgifter kommer att säljas eller föras vidare till tredje part. Biträdesavtal är upprättade med våra underleverantörer av IT-tjänster. 

Frågor?

Vid frågor om personuppgiftshantering och önskan om att göra ändringar, kontakta Helhetshälsas ordermottagning via
e-post: order@helhetshalsa.se eller telefon 0143-202 00.